StressOgEros:

Forside · StressLogosEros modellen · Brug af modellen

Kognition · Emotion · Kropstilstand · Interaktion med omgivelserne

Stress tilstand · LogosStress tilstand · LogosEros tilstand · Eros tilstand

Kønsforskelle · Ordliste · Ordsprog og talemåder

Om StressOgEros · Links & litteratur · Debat · Sitemap

 
 

Kroppens antistress system

I kroppen findes et kraftigt antistress system, som også kaldes afslapningsreaktionen/the relaxation reaction. Systemet modvirker ikke bare stress, men øger også tolerancen ved belastninger. Ligesom stress systemet drejer det sig om komplicerede processer i hormon- og nervesystemet. Det er en aktiv modpol til stress.
I en antistress tilstand er man i hvile, og kroppen lader op og læges. Dette antistress system aktiveres af forskellige typer beroligende stimuli fx nærhed/intimitet, berøring og social støtte. I denne tilstand råder der fred og ro, og energi anvendes til opbyggende processer i modsætning til forbrænding i stress tilstanden.

Adfærden er typisk præget af åbenhed og positive interaktioner. Forskellige positive oplevelser kan udløse den positive reaktion i kroppen. Det gælder fx positive sanseindtryk både vedr. følesans, smag, lugt, syn og hørelse. Ved berøring i et nært forhold tolker hjernen omverdenen som god og støttende.
Et godt eksempel på antistress systemet i funktion er den ammende kvinde. Sammenfattende kan man sige, at hun i forbindelse med hver enkelt amning bliver mere rolig og socialt interaktiv. I løbet af en amningsperiode udvikler antistress systemet sig, og hos nogle kvinder bliver disse forandringer mere eller mindre konstante og vedvarende.
Vores livsstil kan desværre medføre, at mængden af nærhed i familien reduceres. Det kan der bødes på ved fx bare at bruge 10 minutters berøringslignende massage daglig i forbindelse med en hvilestund. Det kan påvirke børns adfærd, så fx en urolig dreng bliver mindre aggressiv og bedre socialt tilpasset.

To store forandringer har fundet sted i vores samfund. Stress er øget og stimulation af det beroligende antistress system er mindsket. Det sidstnævnte skyldes bl.a. individuelle aktiviteter som fx brug af TV og PC og arbejdsbyrden både hjemme og på jobbet.
Ved stress management drejer det sig ikke bare om at reducere stress niveauet, men også aktivt at stimulere kroppens antistress system.

Kilde:
Kerstin Uvnäs Moberg og Maria Petersson: Antistress, følelser, empati og social støtte.
Kapitel i Rolf Ekman og Bengt Arnetz (red.): Stress. Individet - samfundet - organisationen - molekylerne, FADL's Forlag, København, 2006.

Fysiske eros faktorer

Fysiske stressorer kan udløse stress tilstanden.
Fysiske faktorer, der stimulerer kroppens antistress system, kaldes i StressOgEros for fysiske eros faktorer.

Eksempler på fysiske eros faktorer:
 • positive sanse indtryk:
  følesans: kærlig berøring, massage
  smagssans: lækker mad
  lugtesans: dufte
  synssans: æstetiske oplevelser
  hørelse: harmonisk musik
 • lys og frisk luft
 • sund kost
 • stilhed og afslapning
 • hvile og søvn


Kroppens
antistress
system


Tilbage