StressOgEros:

Forside · StressLogosEros modellen · Brug af modellen

Kognition · Emotion · Kropstilstand · Interaktion med omgivelserne

Stress tilstand · LogosStress tilstand · LogosEros tilstand · Eros tilstand

Kønsforskelle · Ordliste · Ordsprog og talemåder

Om StressOgEros · Links & litteratur · Debat · Sitemap

 
 

Problemløsning angående vrede

Ved træning kan du lære at vælge, hvilken tilstand du vil være i, når der er nogen der er negative over for dig.

Prøv at finde ud af hvad det er konkret, der udløser din vrede. Når du er blevet klar over det, så gå i gang med en problemløsning: Analyser de situationer, hvor du plejer at reagere vredt. Tag fat på en situation ad gangen.

Spørg dig selv: Er det nødvendigt at tage situationen så alvorlig, at du vil stresse dig selv og andre?
Du kan forsøge at forklare, det du vil opnå, uden at såre andre. Bare at give slip på hæmningsløs vrede forstærker din stress og hjælper dig ikke med at løse problemet.
Du kan vælge at gå væk fra situationen og komme tilbage, når du er faldet til ro.
Forsøg at forstå den andens synspunkter og giv vedkommende tid til at forklare sig.
Forsøg ikke på forhånd at tage for givet, at den anden ønsker at få dig ned med nakken.

Hvis der er nogen, der er grov eller sarkastisk over for dig:
Tænk på, at det er pågældendes problem, og at det ikke behøver at blive dit. Måske er det et karaktertræk pågældende har, eller måske er vedkommende bare stresset.

Hvis der er nogen, der forsøger at mobbe eller såre dig:
Tænk igen på, at andres mening om dig netop er andres mening og ikke andet. Hvis det er nogen, der står dig nær, kan du senere drøfte deres holdning til dig og forsøge at finde ud af, hvad det egentlig er, der er problemet.

Hvis du generelt har væsentlige problemer med vrede, kan du vælge at søge professionel hjælp.

Assertion

Den sundeste og mest hensigtsmæssige måde at klare konflikter på er ved at bruge assertion
(latin: asserere = påstå, forsikre).

At være assertiv betyder at du vedkender og udtrykker din mening uden vrede undertoner og uden at såre eller nedgøre modparten.

Du er opmærksom på dine egne negative ytringer og hæfter dig ikke kun ved modpartens.
Du holder dig til problemet og undgår at beskrive din opfattelse af modpartens person.
Du vælger at være respektfuld over for modparten.
Du forsøger at lytte og forstå modpartens situation og stresstilstand.
Du prøver også at finde en fælles problemløsning, hvis det er muligt. Hvis ikke, kan du gøre et nyt forsøg på et senere tidspunkt.

Tilbage