StressOgEros:

Forside · StressLogosEros modellen · Brug af modellen

Kognition · Emotion · Kropstilstand · Interaktion med omgivelserne

Stress tilstand · LogosStress tilstand · LogosEros tilstand · Eros tilstand

Kønsforskelle · Ordliste · Ordsprog og talemåder

Om StressOgEros · Links & litteratur · Debat · Sitemap

 
 

Stress management

Forebyggelse af stress ved pardannelse/parforhold

Kærlighed er desværre ikke altid nok, når det kommer til hverdagen. Det kan derfor være en god ide at vurdere, hvor meget man matcher sammen, ved at tale om nogle vigtige grundholdninger. I kan skrive i fællesskab en liste over ting I synes er vigtige i livet og så bagefter gætte, hvordan den anden prioriterer listen. Værdierne kan være et varmt parforhold, sexliv, børn, penge, job, rejser, sport osv.
I kan hver for sig skrive en liste over fx 5 ting der helt sikkert gør jer vrede og så prøve at gætte, hvordan din partners liste ser ud. Det kunne være: at blive ignoreret, løgn, mangel på frihed, kritik, følelseskulde osv.
Fortæl i nogle minutter din partner, hvordan du tror, han eller hun opfatter dig. Nævn særlig de egenskaber du tror, din partner finder irriterende ved dig og gerne vil ændre. Hør så, om du ramte rigtigt.
Skriv hver en liste over de ting du holder mest af hos partneren, og de ting du godt kan lide, at I gør sammen. Sammenlign listerne og vælg de ting ud I er enige om og I begge holder af. Aftal at få tid til at gøre det mere i fremtiden.

Her er nogle forudsætninger for et varigt godt forhold.
 • At regler og måder at skabe nye regler på er kendt og accepteret af begge. Der kræves forhandlingsevner og lydhørhed hos begge.
 • At grænserne imellem parterne og udadtil er veldefinerede og fleksible. Det drejer sig fx om loyalitet og retten til at være individuel og have et privatliv. Desuden det der har med respekt for hinandens grænser at gøre.
 • At forskellighed er i orden. Det betyder, at man kan acceptere forskellige holdninger og reaktionsmåder fx i forhold til andre, til ideologier, til orden og renlighed osv.
 • At konflikter fører til samarbejde om konfliktløsning. Det drejer sig om at erkende, at et samarbejde kan føre til gevinst for begge i modsætning til magtkamp.
 • At det er i orden at udtrykke alle sine følelser. Erkend og accepter at I begge to kan blive stressede fx vrede. Et vredesudbrud vil fx ofte blive mistolket som en total afvisning.
 • At arbejdsopgaver og samtaler gøres færdige.
  Hun: "Nu er det 2 uger siden, at du lovede at ordne det".
  Han: "Jeg går nu, hvis du fortsætter med at snakke om det".
 • At man fortrinsvis er sammen i anerkendelse, og at kritik er korrigerende og ikke nedgørende.
 • At man fortrinsvis er "her og nu" orienteret i modsætning til "der og da" eller "hvis bare ...".
  Han: "Du plejer da aldrig at ...".
  Hun: "Hvis bare du kunne holde din mund. Det var ligesom den gang ...".
 • At man anerkender, at et godt forhold kræver omsorg, venskab og tid med hinanden samt forpligtelse og ansvarlighed.
 • At I hjælper hinanden med at komme i jeres eros tilstande.

Forebyggelse af stress hos nye forældre

Det er samtidig både lykkeligt, men også stressende at få et barn, men man kan forsøge at forberede sig på det og hjælpe hinanden med at reducere de belastninger der kan opstå.
Giv frit udtryk for jeres følelser. Tal med din partner og lyt til ham/hende.
Giv hinanden lidt fritid. Aftal tidspunkter, hvor den ene af jer har fri og kan lave noget helt andet.
Hold kontakt med omgivelserne, den øvrige familie og vennerne. Lad være med at føle skyld og hold op med at tænke, at I burde gøre sådan og sådan, fx fordi andre måske forventer det. Hvis I er i tvivl om noget, så brug sundhedsplejersken og eventuelt jeres læge.

Forebyggelse af stress i familien

Tal åbent, ærligt og direkte med hinanden.
Accepter at følelser og meninger kommer frem, men forvent, at familiens medlemmer også børnene lærer at kontrollere deres følelsesudbrud.
Gør selv en aktiv indsats for, at stemningen er positiv.
Vis børnene, at det er de voksne, der bestemmer, men gør det ved at forklare dem, hvad tingene drejer sig om.
Pas på ikke at presse børnene ind i bestemte roller og mønstre. Accepter og elsk dem som de er.
Dyrk fællesskabet i familien, samtidig med at I opmuntrer alle til at have interesser og kontakter uden for familien.
Som forældre kan man skiftes til at være den der trækker grænsen, så det fx ikke altid er far der siger nej, og mor der bøjer af.
Forsøg at hjælpe hinanden med at tackle stress. Arbejd med at udvikle nogle gode coping vaner. Noget af det bedste, som I kan gøre for jeres børn, er at sørge for at have det godt selv.

Stress på arbejde

Stress på arbejde opstår sædvanligvis på grund af, at der er en ubalance mellem arbejds- og tidspresset i forhold til ens ressourcer. Det drejer sig derfor om, hvis det overhovedet er muligt at du forsøger at skabe en rimelig balance med hensyn til disse forhold.
Derudover drejer det sig om at lokalisere den eller de konkrete stressorer der findes, og derefter forsøge at problemløse angående et problem ad gangen.
Du kan eventuelt bruge problem fokuseret coping og stress management plan.
Du kan læse en vejledning om psykisk arbejdsmiljø og om stress på arbejde på Bekæmp stress i din hverdag eller i arbejdsmedicineren, overlæge dr. med. Bo Netterstrøm's bøger: Klar besked om stress, Aschehoug, 1997 og Stress på arbejdspladsen, Hans Reitzels Forlag, 2002.

Lev sundt og forstærk dine ressourcer

Læg mærke til hvordan andre, der ikke er stresset, fungerer. Vær opmærksom på dit tempo, når du arbejder, spiser og færdes i trafikken.
Bestem dig for at slappe af, inden du skal sove.

Sæt tid af til motion og afspænding/hvile. Respirationsøvelse til afspænding.
Sørg for gode kostvaner og gode søvnvaner.
Undgå eller reducer fysiske stressorer.
Er du ryger, kan du bruge denne metode til rygestop.

Sæt tid af til leg, sport, hobby - eller tid til bare at være doven.
Brug social støtte, hav det morsomt og spændende, brug humor og lyt til musik.
Brug evt. mental trænings- og visualiseringsbånd/cd eller lær evt. meditation, tai chi eller yoga.

Dine mentale ressourcer øges ved hjælp af sociale færdigheder, viden og redskaber til at tackle stress, samt sidst, men ikke mindst at lære dig selv at være i stand til at skifte over til dine eros tilstande.

Tilbage