StressOgEros:

Forside · StressLogosEros modellen · Brug af modellen

Kognition · Emotion · Kropstilstand · Interaktion med omgivelserne

Stress tilstand · LogosStress tilstand · LogosEros tilstand · Eros tilstand

Kønsforskelle · Ordliste · Ordsprog og talemåder

Om StressOgEros · Links & litteratur · Debat · Sitemap

 
 

Sunde mentale egenskaber

Den amerikanske forsker Al Siebert mener, at det er muligt at udvikle nogle sunde egenskaber, hvis man kan lære en form for selvmotiveret vækst.
De 7 adfærdsformer man skal søge, støtte og udvikle for at nå denne vækst er følgende:
Der er for det første den formålsløse leg, hvilket vil sige, at man skal forsøge at få så stort et overskud, at der bliver mulighed for at begive sig ud i en nytteløs legeaktivitet. Legen udløser afslapning og glæde, og belastende og negative tanker holdes borte.

For det andet drejer det sig om at anspore sig selv til at udvikle en meget dyb optagethed af de aktiviteter, man beskæftiger sig med. Der er her tale om udvikling af en intens koncentration, som medfører maksimal fordybelse og kvalitet i aktiviteten. Har man udviklet denne evne tilstrækkeligt meget, er man praktisk talt i stand til at holde alt andet ude.

Den tredje egenskab er karakteriseret ved en uskyldig nysgerrighed. Nysgerrigheden skal her forstås som et intenst og livligt engagement i forhold, der ligger uden for en selv samt interesse for at søge ud i ukendte områder. Uskyldigheden ligger i, at interessen for andre aldrig får karakter af påtrængende nyfigenhed.

For det fjerde skal man pleje en ikke-fordømmende holdning til andre mennesker. Det betyder ikke, at man kritikløst skal acceptere alt omkring sig, men at man skal undgå at se andre mennesker i det forvrængede spejl, som fordomme og tabuer medfører.

Den femte egenskab er en målbevidst uhøjtidelighed. Der er her tale om, at man meget aktivt er opmærksom på og reagerer imod den formelle stivhed, som mange situationer er præget af. Man griber lejligheden til at vende tingene på hovedet, så smilet kaldes frem, og atmosfæren bliver afslappet.

Den sjette adfærdsform indebærer åben selvkritik. Det drejer sig ikke om på et overdrevet grundlag at vurdere sig selv meget negativt for at få andre menneskers forståelse, støtte og sympati. Derimod skal den åbne selvkritik afspejle en så stor styrke, at man ikke er bange for at være kritisk over for sig selv med den hensigt at lære at gøre tingene bedre.

Den sidste egenskab drejer sig om at udvikle en aktiv dagdrømmende fantasi. Denne kan bruges til at få afprøvet fiktive og også urealistiske muligheder, hvilket øger kreativiteten og handlekraften i situationer, hvor det virkelig brænder på.

Sammenfattende peger meget på, at mental og fysisk sundhed generelt styrkes ved at forsøge at tilegne sig så mange vidt forskellige og modsatrettede adfærdsformer som overhovedet muligt.
Hvis man i problemfyldte situationer kun har snævre og begrænsede handlemuligheder og ikke har mod eller fantasi til anderledes og kreativ tænkning, er man i højere grad sårbar.

Kilde:
Jørn Beckmann: Psykologien i perspektiv, Aschehoug Dansk Forlag, 2001.

Kilde på engelsk:
Al Siebert: The Survivor Personality, Perigee Books/Berkley Publishing Group, 1996.

Tilbage