StressOgEros:

Forside · StressLogosEros modellen · Brug af modellen

Kognition · Emotion · Kropstilstand · Interaktion med omgivelserne

Stress tilstand · LogosStress tilstand · LogosEros tilstand · Eros tilstand

Kønsforskelle · Ordliste · Ordsprog og talemåder

Om StressOgEros · Links & litteratur · Debat · Sitemap

 
 

Test for coping færdigheder og personlige ressourcer

For hver færdighed og ressource udsagn giver du dig selv fra 1-4 point.
1 = meget dårlig. 2 = dårlig til nogenlunde. 3 = god. 4 = udmærket.


1. Kost
Jeg har gode kostvaner, der bl.a. indebærer variation, men med begrænsning af fedt og sukker samt koffein.

2. Afspænding
Jeg er opmærksom på, hvornår jeg begynder at blive anspændt i kroppen, og når det sker, bruger jeg en afspændingsteknik.

3. Motion
Jeg er fysisk i god form og motionerer over ½ time mindst 3 gange om ugen.

4. Social støtte
Jeg bruger social støtte fra familie eller venner, når jeg har problemer.
Når jeg har helbredsmæssige problemer, konsulterer jeg min læge.

5. Kommunikation
Jeg kan lytte til andre og også udtrykke mine egne meninger og følelser.

6. Selvtillid
I konfliktsituationer kan jeg forsvare mig og udtrykke klart, hvad jeg mener, føler og ønsker. Jeg kan give konstruktiv kritik og råd, og jeg kan afslå urealistiske krav.

7. Økonomi
Jeg er god til at have styr på min økonomi, og jeg bekymrer mig ikke unødvendigt om den. Jeg har nok penge til de vigtigste af mine behov.

8. Tidsplan
Jeg har en realistisk tidsplan med indlagt tid til hvile og motion.

9. Planlægning
Jeg kan prioritere det, jeg skal nå. Jeg laver en ting ad gangen, og jeg har gode arbejdsrutiner. Jeg uddelegerer så meget, jeg kan. Jeg kan sædvanligvis nå de ting, jeg har planlagt, så jeg ikke behøver at udskyde dem til i morgen.

10. Problemløsning
Jeg kan definere et problem, analysere hvad det drejer sig om. Jeg kan finde forskellige mulige problemløsninger og vurdere konsekvenserne for hver løsning. Jeg kan herefter udvælge den mest konstruktive og efterfølgende evaluere resultatet.

11. Tackling af belastende tanker
Jeg er i stand til at reducere stress ved at være bevidst om og udfordre automatiske, negative tankemønstre. Jeg kan placere problemerne i det rette perspektiv. Jeg arbejder med at bruge positive, kontrollerende tanker.

12. Grundholdninger
Jeg kan ændre rigide, negative opfattelser om mig selv og andre til hensigtsmæssige grundholdninger som fx:
"Jeg behøver ikke at blive i dårligt humør, selvom andre afviser mig".
"Omgivelserne kan nødvendigvis ikke tilgodese mine ønsker altid".
"Jeg behøver nødvendigvis ikke at være perfekt".

13. Humor
Jeg prøver ikke at tage mig selv for højtideligt og bruger humor til at afbalancere livets frustrationer.

14. Det åndelige aspekt
Jeg tror, at der er noget, der er større end mig selv, som jeg er en del af, og som kan give mit liv mening.


Læg dine point sammen.

Hvis dit resultat ligger mellem 14 og 28 tyder det på, at dine coping færdigheder og ressourcer generelt ikke er gode nok. Prøv at vurdere hvert enkelt område og se, hvad du kan gøre.

Hvis dit resultat ligger mellem 29 og 56 er dine forhold gode, men måske kan der være enkelte, du kan klare bedre.

Tilbage